Information

När Uppsala Gymnasieboende våren 1994 tog över verksamheten såg företaget det som sin viktigaste uppgift att garantera ungdomarna och deras föräldrar ett tryggt och lugnt boende. Företaget är privatägt och verksamheten sker i entreprenadform på uppdrag av Uppsala kommun.

Uppsala Gymnasieboendes huvudsyfte är att ge gymnasieelever från andra kommuner som studerar vid gymnasieskolor i Uppsala tillsyn och boende under studietiden.

Uppsala Gymnasieboende har lagt stor vikt vid att tillsynen fungerar väl. Vi har därför alltid tillsynspersonal på plats varje kväll som regelbundet besöker boenden under hela läsåret.
Måndag – söndag kl. 16.00-24.00

På hela gymnasieboendet råder förbud mot alkohol och droger men också husdjur. Alla portdörrar är alltid låsta för att bibehålla säkerheten för våra elever, portarna kan endast öppnas med en tag som varje elev får tillsammans med deras rumsnycklar. En grundförutsättning för ett väl fungerande boende är att all elever tar hänsyn till sina studiekamrater och medboende.

Adress till boendet:

Kantorn
Kantorsgatan 14, 16, 18, 28, 30
754 24 Uppsala