Information

När Uppsala Gymnasieboende våren 1994 tog över verksamheten såg företaget det som sin viktigaste uppgift att garantera ungdomarna och deras föräldrar ett tryggt och lugnt boende.

Uppsala Gymnasieboende har lagt stor vikt vid att tillsynen fungerar väl. Mellan klockan 16.00-24.00 söndag till torsdag och mellan 18.00-02.00 fredag till lördag finns tillsynspersonal som regelbundet besöker boenden under hela läsåret.

 

Telefontider kontoret:
Måndag & onsdag – 13.00-14.30

Tisdag & torsdag – 09.00 – 10.30

Telefontider tillsyn:
Söndag – torsdag 17.00-24.00
Fredag – lördag 18.00-02.00

På hela gymnasieboendet råder förbud mot alkohol och droger.

En grundförutsättning för ett fungerande boende är att eleven tar hänsyn till sina studiekamrater och medboende.

Adress till boendet:

Kantorn
Kantorsgatan 14, 16, 18, 52, 54, 56
754 24 Uppsala