Väkommen till Uppsala Gymnasieboende

Välkommen / Welcome

Uppsala Gymnasieboendes huvudsyfte är att ge gymnasieelever från andra kommuner som studerar vid gymnasieskolor i Uppsala tillsyn och boende under studietiden.

Här på hemsidan kan du läsa mer om hur Uppsala Gymnasieboendes olika boenden ser ut och hur tillsynspersonalen arbetar för att de som bor på gymnasieboenden skall känna sig ”precis som hemma”. På hemsidan kan du även hitta adresser till gymnasieboendent och kontaktinformation till vår personal, samt skicka in en intresseanmälan.

Välkommen!


The main purpose of Uppsala Gymnasieboende is to provide supervision and housing for gymnasie students from other municipalities who are studying at Uppsala schools.

The goal of the supervision staff is to ensure that the housing feels comfortable, familiar, and like a home. The housing is also set up to provide prime study conditions. Here on the website you can find further information about Uppsala Gymnasieboende’s different student housing facilities, what they look like as well as how the supervisory staff works. The website also provides our address and contact information to our staff.

Welcome!

Information

Vårt boende / Student housing information

När Uppsala Gymnasieboende våren 1994 tog över verksamheten vid gymnasieboendet såg företaget det som sin viktigaste uppgift att garantera ungdomarna och deras föräldrar ett tryggt och lugnt boende. Mer information.

When Uppsala Gymnasieboende in the spring 1994 took over operations as student housing company, they saw it as their most important task to ensure youths and their parents a safe and quiet accommodation Read more.

Garanterad Tillsyn / Supervision

Vi garanterar tillsyn varje dag under läsåret. Läs mer om vår tillsyn

We guarantee supervision each day during the school year. Read more