Sedan 1994 driver Uppsala Gymnasieboende AB boendeverksamhet i Uppsala. Företaget är privatägt och verksamheten sker i entreprenadform på uppdrag av Uppsala kommun.

Uppsala Gymnasieboendes huvudsyfte är att ge gymnasieelever från andra kommuner som studerar vid gymnasieskolor i Uppsala tillsyn och boende under studietiden.

Här på hemsidan kan du läsa mer om hur Uppsala Gymnasieboendes olika boenden ser ut och hur tillsynspersonalen arbetar för att de som bor på gymnasieboenden skall känna sig ”precis som hemma”. 

Välkommen!

Vi som arbetar på Uppsala Gymnasieboende är:

Malene

Malene

Verksamhetschef

Vitek

Vitek

Tillsynspersonal

Lisa

Lisa

Tillsynspersonal

Melker

Melker

Tillsynspersonal

Ida

Ida

Tillsynspersonal

::Mer info

Varmt välkomna att kontakta oss på Uppsala Gymnasieboende.

Adress: Kantorsgatan 16, 754 24 Uppsala

Telefon
Kontor: 018-26 13 80 (Telefontider: måndag & onsdag kl. 13:00-14:30 och tisdag & torsdag kl. 9:00-10:30) alla skoldagar
Tillsyn: 070-865 34 65 (söndag-torsdag kl. 16-24 och fredag och lördag kl. 18-02

E-post

info@uppsalagymnasieboende.se